แผนที่เส้นทางบริการรถสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รถไฟฟ้า สาย 1 2 3 4 Express เวลาบริการ 07.00 - 22.00 น.
รถไฟฟ้า สาย สวนดอก เวลาบริการ 07.00 - 21.30 น.

รถตู้ สาย มช.-สวนดอก บริการ 07.00 - 21.00 น.
รถตู้ สาย มช.-แม่เหียะ บริการ 07.00 - 20.30 น.

สามารถดูตำแหน่ง ได้ CMU Mobile Application เลือก Transit

ข้อมูลจาก 

FacebooK : ขส.มช.

https://www.facebook.com/korsormorchor/photos/a.931674270311848/2180355238777072/?type=3&theater