ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Student Development Affair Section


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4206, 0-5394-4269

-

supachai.sea@cmu.ac.th