ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Student Help Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-XXXX

0-5394-XXXX

supachai.sea@cmu.ac.th