ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
Student Development Affair Section
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4206, 0-5394-4269
อีเมล : supachai.sea@cmu.ac.th