พิธีมอบทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 281 คน
พิธีมอบทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00-16.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันต์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มอบทุนการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ทุน ทุนละ 13,500บาท มูลค่า 216,000บาท แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้