รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 256 คน
รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ รหัสนักศึกษา 640210087 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาภาวะผู้นำ จัดโดยสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล