รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 242 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกานต์  บัวภาศรี รหัสนักศึกษา 620210038 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดย กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับชมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ย้อนหลังได้ที่ https://cmu.to/gvq9k

อาจารย์และผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
- อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
- อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน
- นายณัฐพล คำวัง