การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 406 คน
การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564