นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักศึกษาพิการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤศจิกายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 91 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักศึกษาพิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
นายเกียรติศักดิ์ คงทน นักศึกษาชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
 
ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักศึกษาพิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 **เพิ่มเติม** : http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-08-06-08-59-19/280-reward2562-2