ทุนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 788 คน
ทุนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
กิจกรรมทุนปฏิบัติงานนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2564

(นักศึกษาโปรดศึกษารายละเอียด ก่อนสมัครทุนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์ ข้อ 1.)

  1. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ทุนปฏิบัติงานนักศึกษา 2/2564
  2. ช่องทางการสมัครเข้าร่วมทุนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์ (สำหรับนักศึกษา)
  3. ช่องทางการขอรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (สำหรับคณาจารย์ เเละบุคลากร)
  4. ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน 


กำหนดการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดกำหนดการ