นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัล เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤศจิกายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 94 คน
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัล เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
นายณัฐ ต้องรักชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
 
ซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม ในฐานะ "เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น" ประจำปี 2564

จัดโดย : สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย