นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย จากโครงการประกวดเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และ โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 85 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย จากโครงการประกวดเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และ โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณัชชา ปิ่นเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 640210067 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง
นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 640210058 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ภายใต้โครงการประกวดเพลงกล่อมลูกภาคกลาง และ
โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลาง ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี