นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 370 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ทีม ‘พรนับพัน’ โดยมีสมาชิกประกอบด้วย
นางสาวกาญจนาพร อินทะชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส 630210102
นายณัฐพล พรมมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส 630210108
นายนันทพงค์ นิลทิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส  630210114
นางสาววิลาสินี บรรลุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 รหัส 630210126

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์