ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการค่ายปลูกฝัน สานสัมพันธ์ สานศรัทธา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 101 คน
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการค่ายปลูกฝัน สานสัมพันธ์ สานศรัทธา

ในระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2563 ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายปลูกฝัน สานสัมพันธ์ สานศรัทธา เพื่อปรับปรุงสภาพห้องเรียนและพัฒนาโรงเรียนบ้านทาป่าเปาเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปลูกฝังจิตอาสา จิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนักศึกษาจากต่างคณะที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาป่าเปา คณะครู ผู้ใหญ่บ้านทาป่าเปา เเละชุมชนบ้านทาป่าเปา ให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับดำเนินโครงการ เเละลงพื้นที่สำรวจชุมชน และมีอาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูเเละนักศึกษาดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน