นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ร่วมกิจกรรม {ฮับขวัญน้องหล้าศึกษาฯ 63} จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 86 คน
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ร่วมกิจกรรม {ฮับขวัญน้องหล้าศึกษาฯ 63} จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฮับขวัญน้องหล้าศึกษาฯ 63” ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และงานเลี้ยงขันโตก เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา มีการแสดงของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทั้งการแสดงฟ้อน การขับร้องเพลงประสานเสียง การร้องเพลงและการแสดง Cover Dance รวมทั้งมีการเปิดตัว และแสดงทัศนคติของทูตกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ “EDU Ambassador 2020” ทั้ง 14 คน ภายใต้แนวคิด “Everyone can be a leader: เราทุกคนมีความเป็นผู้นำในตัวเอง” ณ ลานสนามหญ้าอาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย EDU Ambassador ในปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม EDU Ambassador ครั้งยิ่งใหญ่ของทางคณะศึกษาศาสตร์ มช. ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการจัดกิจกรรมให้ก้าวทันกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมองข้ามภาพลักษณ์ภายนอกของบุคคล มุ่งตระหนักถึงคุณค่า แนวคิด ทัศนคติและศักยภาพภายในที่แท้จริง