สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 {Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด}

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 129 คน
 สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 {Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด}

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 "Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด" ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด : https://www.facebook.com/smoeducmu/videos/393416231904775

ทั้งนี้ โครงการเปิดกล่องชอล์ก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ในหลากหลายสาขา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการวิชาการและนิทรรศการแนะนำสาขาวิชา กิจกรรมจากซุ้มของสาขาวิชาต่างๆ ข่วงภูมิปัญญา ร้านค้าอาหาร และการแสดงจากนักศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ ทางสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียน คุณครู และผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีจำนวนมากและเดินทางมาจากหลายจังหวัด ทางสโมสรนักศึกษาฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันบางรายการให้เป็นรูปแบบออนไลน์และยกเลิกการแข่งบางรายการตามประกาศนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19S9-webOr1s32EnCz0H7EFvl_6Wf4VJP?fbclid=IwAR2OLqr2ELLOXXByCoeh3eKvvBF4zRBrERUY1DjsL9iQlQWfvPamIN54cG0