ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาฯ จัดโครงการทดสอบสภาวะจิตใจและการทำสมาธิ ปีการศึกษา 2563 (ขึ้นม่อนพุทธศิลป์)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 127 คน
ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาฯ จัดโครงการทดสอบสภาวะจิตใจและการทำสมาธิ ปีการศึกษา 2563 (ขึ้นม่อนพุทธศิลป์)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ  “ทดสอบสภาวะจิตใจและการทำสมาธิ" ปีการศึกษา 2563 (ขึ้นม่อนพุทธศิลป์)  โดยมี นางสาววาสนา บุญพิมล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี ประธานชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี นำนักศึกษาจำนวน 62 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และ อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา ใช้ธรรมชาติในการบำบัดรักษาจิตใจ  และเพื่อฝึกการควบคุมความคิด สติและสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสำนักงานอุทยานแห่งชาติ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดอยสุเทพ ณ ม่อนภาวนา (ลานปริศนา) วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่