คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 143 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) มูลค่าทุนละ 10,500 บาท แก่นักศึกษาจำนวน 10 ราย เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่