โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา กิจกรรมทุนปฏิบัติงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 517 คน
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา กิจกรรมทุนปฏิบัติงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน ในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
กิจกรรมทุนปฏิบัติงานนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิบัติงานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 – พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน รอบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ดูแลนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงาน รอบที่ 6

 

แบบลงเวลาปฏิบัติงาน และการประเมินผลการช่วยปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลด   

---------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วม Line Group สำหรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการช่วยปฏิบัติงาน/กำหนดการส่งแบบลงเวลาปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลด