ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี จัดโครงการ {ทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563}

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 49 คน
ชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี จัดโครงการ {ทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563}

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววาสนา บุญพิมล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี ประธานชมรมพุทธศิลป์ศึกษาและประเพณี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ “ทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563” ได้นำนักศึกษาสมาชิกชมรมพุทธศิลป์ฯ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาที่วัดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวัดในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านวัดที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงศึกษาธรรมะ พิธีกรรมทางศาสนาของวัดแต่ละแห่ง ซึ่งนักศึกษาจะนำความรู้หลักธรรมกลับมาเป็นข้อคิดรวมถึงนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ วัดโลกโมฬี วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร และวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)