พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 “ประณตจิตวันทา บูชาคุณาจารย์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 148 คน
พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 “ประณตจิตวันทา บูชาคุณาจารย์”

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 “ประณตจิตวันทา บูชาคุณาจารย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.30น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
- คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 40ปี คณะศึกษาศาสตร์
- คณาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษา เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. 
https://www.facebook.com/smoeducmu/videos/386925406155857