รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน : เส้นทางเดียวกัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 247 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน : เส้นทางเดียวกัน

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎา ปลุกใจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 600210164 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน: เส้นทางเดียวกัน ในการประกวดภาพวาดดิจิตอล หัวข้อ“ผู้พิการ กับ พลังในการสร้างแรงบันดาลใจ”

จัดโดย งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/DSSCMU

คำบรรยายและแนวความคิด https://www.facebook.com/.../a.539427756.../6083156221726588