รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : นอบน้อม ในการประกวดออกเเบบมาสคอตในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กันยายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 210 คน
รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : นอบน้อม ในการประกวดออกเเบบมาสคอตในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมหญิง แก้วฟองคำ รหัสประจำตัวนักศึกษา 600210281 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับ"รางวัลชนะเลิศ" ชื่อผลงาน: นอบน้อม ในการประกวดออกเเบบมาสคอตในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Student Union : https://www.facebook.com/ChiangmaiUniversityStudentUnion/

การประกาศผลรางวัล : https://www.facebook.com/.../pcb.../4669497646394654