รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กันยายน 2564
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 225 คน
รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภชา ใจมาขัติ รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210231 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับ"รางวัลชนะเลิศ" ในการประกวดออกแบบฉลากสินค้า น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จัดโดย สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/assetcmu

ประกาศผลรางวัล : https://www.facebook.com/.../a.69019370.../4028800467231175/