นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวรรณศิลป์ ภายใต้กิจกรรม ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 350 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวรรณศิลป์ ภายใต้กิจกรรม ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ประจำปี 2565
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
นายวรพงษ์  นาคเมือง รหัสประจำตัวนักศึกษา 610210068 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
นายธนากิต ปิยศทิพย์  รหัสประจำตัวนักศึกษา 630210437 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
 
จากการประกวดวรรณศิลป์ รอบสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดย โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ในหัวข้อ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย” ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565