นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย จากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 716 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย จากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวบุญญาพร ปันดาเจริญกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รหัสนักศึกษา 630210072
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายอภิปรัชญา คงดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รหัสนักศึกษา 630210435
ได้รับรางวัลชมเชย

จากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ภายใต้โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565