ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2566
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 246 คน
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา
ในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 

1. นายวรินทร สิริพงษ์ณภัทร ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
2. นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา ด้านวิชาการ