ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2566
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 39 คน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิริบุตร มุสิกะโปดก รหัสนักศึกษา 630210428
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ
ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
 

ข้อมูลจาก Facebook fan page : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Student Development Division of CMU